• بررسی میزان صدمات ناشی از برخورد با مین از سال 1375 الی 1380 در مراجعین بیمارستان بعثت سنندج

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1378/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1378/01/01
  • تعداد بازدید: 674
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: نظر به این که طی سال های 1359 الی 1368، بخش هایی از استان کردستان صحنه درگیری با متجاوزان عراقی بود، تعداد زیادی مین ضدنفر در مناطق مختلف برجای مانده است. با وجود پاک سازی و خنثی کردن تعداد زیادی از آنها، مواردی از برخورد افراد غیرنظامی با مین ها وجود دارد. برخورد با مین و صدمات ناشی از آن، مواردی است که باعث از دست رفتن سلامت انسان ها می شود. این مطالعه با هدف تعیین میزان صدمات ناشی از برخورد با مین از سال 1375 الی 1380 در مراجعین بیمارستان بعثت سنندج انجام شده است.

  روش کار: در این مطالعه توصیفی، کلیه افراد مراجعه کننده به بیمارستان بعثت از سال 1375 لغایت 1380 که توسط مین مصدوم شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی به صورت جداول توزیع فراوانی استخراج گردید.

  نتایج: در طی سال 1375 لغایت 1380 تعداد 134 نفر به علت مجروحیت توسط مین به بیمارستان بعثت آورده شده بودند که 55 نفر (41.2 درصد) از شهرستان مریوان ارجاع داده شده بود. 44 نفر (33.1 درصد) از افراد مصدوم، دانش آموز بودند. میانگین تعداد روزهای بستری 15 روز با انحراف معیار 13 روز بوده و 278 بار عمل جراحی روی 125 نفر افراد فوق انجام گرفته بود. بیشترین مناطق آسیب دیده شامل لاسراسیون پا، ساق و ران که در 43 نفر (32.1 درصد) مشاهده شد.

  بحث: بر اساس نتایج این مطالعه مشخص شد که بیشترین نوع مصدومیت در افرادی که با مین برخورد کرده اند، صدمات اندام تحتانی بوده و مصدومین دچار صدمات شدید و بستری طولانی با تعداد اعمال جراحی زیاد بودند. بنابراین لازم است این مسئله مورد توجه جدی قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها