• تعیین شیوع سل ریوی علامت دار و میزان مثبت شدن تست جلدی توبرکولین در پرسنل نظامی نیروی زمینی سپاه پاسداران شهر تهران در سال 1380-1379

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1378/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1378/01/01
  • تعداد بازدید: 552
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: سل یکی از بیماری های عفونی و مسری است. در جوامع آندمیک احتمال عفونت در افراد زیر 20 سال بیشتر می باشد. پادگان ها از جاهایی هستند که به علت شرایط خاص مکانی و تجمع افراد با شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادی و بهداشتی جزو اماکن پرخطر تلقی شده اند. از آنجا که آزمون توبرکولین (ppd) به عنوان یکی از آزمون های رایج غربالگری بیماری سل و نیز امکان ابتلاء به این بیماری است؛ هدف این تحقیق بررسی میزان موارد ppd مثبت در نیروهای نظامی مستقر در مراکز آموزشی شهر تهران بود.

  روش کار: در این تحقی 1000 نفر از افراد مستقر در پادگان های لشکر 10 سیدالشهدا و 27 محمد رسول الله انتخاب و پرسشنامه مخصوص تکمیل گردید. در صورت لزوم بررسی های کلینیکی بیشتر برای افراد دارای علامت ریوی انجام گردید. سپس تست ppd به روش استاندارد در همه افراد تحت بررسی انجام شد. پس از 72 ساعت نتایج تست مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد، میانگین سنی افراد 20.8 سال با انحراف معیار 3.3 سال بود. 4% از افراد مورد بررسی تست ppd مثبت نشان دادند، 30% از افرادی که دارای تست ppd مثبت بودند سابقه سرفه را ذکر می کردند ولی در هیچ یک از افراد نتایج اسمیر و کشت خلط مثبت نبود.

  بحث: نظر به این که همه افراد مورد بررسی، تحت برنامه واکسیناسیون bcg دوران کودکی بوده اند؛ انتظار ppd مثبت با سفتی (induration) بیش از 10 میلی متر در این گروه وجود نداشت. با این حال، حدود 4 درصد تست جلدی مثبت با سفتی (induration) بیش از 10 میلی متر نشان دادند. ppd مثبت با سفتی (induration) بیش از 10 میلی متر، موید تغییر (ppd conversion) ppd می باشد که نشانه ای از عفونی شدن افراد با مایکوباکتریوم توبر کلوزیس (infected) یا سایر مایکوباکتریوم ها است. هر چند اثبات قطعی این امر نیازمند انجام تحقیقات بیشتر است؛ با این حال، وجود این شرایط در این مقطع سنی ضرورت پایش و مراقبت را در این گروه نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها