• بررسی خاصیت ضدقارچی عصاره تازه سیر بر کاندیدا آلبیکانس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 1081
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: کاندیدا آلبیکانس عامل یکی از متداولترین ضایعات دهانی (denture stomatitis) در بیماران استفاده کننده از دندان مصنوعی می باشد که با توجه به بررسی های بعمل آمده در مورد خاصیت ضدقارچی عصاره سیر، این خاصیت در مقایسه با خاصیت آنتی فانگال داروهای نیستاتین، کلوتریمازول و آمفوتریسین سنجیده شد.

  روش کار: در این مطالعه تجربی، با استفاده از کاندیدا آلبیکانس استاندارد که به محیط کشت candidea chrom agar اضافه گشته بود، غلظت های رقیق شده سریال از 16 الی 512 mg 1-1 اضافه گردید و مینیمم بازدارندگی مربوطه به هر دارو و عصاره سیر اندازه گیری شد. از نرمال سالین بعنوان کنترل استفاده شد.

  نتایج: عصاره سیر حتی تا غلظت کم 32 mg 1-1 نیز خاصیت ضدقارچی دارد. اما کلوتریمازول فقط تا غلظت 64 mg 1-1 می تواند از رشد کاندیدا جلوگیری نماید. آمفوتریسین و نیستاتین نیز تا غلظت 128 mg 1-1 خاصیت ضدقارچی دارند.

  نتیجه گیری: قدرت ضدقارچی عصاره تازه سیر در آزمایش مطالعات آزمایشگاهی از داروهای نیستاتین، آمفوتریسین و کلوتریمازول بیشتر است اگر چه در غلظت های 128 mg 1-1 و بیشتر همگی مؤثر می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها