• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 766
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سابقه و هدف: در حال حاضر سرطان یکی از عوامل مرگ و میر در جهان می باشد. بسیاری از مواد شیمیایی جهش زا باعث مرگ میلیون ها بیمار سرطانی هستند. امروزه دانشمندان در حال بررسی و پیدا کردن مواد غذایی طبیعی هستند که بتوانند از بروز سرطان پیشگیری کنند. در این تحقیق، خواص ضدجهشی و ضدسرطانی آب میوه لیمو شیرین مورد بررسی قرار گرفت.

  روش بررسی: در این تحقیق تجربی، سلول های سرطانی آستروسیتومای انسانی در محیط dmem (gibco) بعلاوه 10% سرم جنین گاوی –l ,(fbs: fetal bovine serum) گلوتامین، پنی سیلین و استروپتومایسین در دمای 37 درجه به مدت 2 روز کشت و سپس با آب میوه لیمو شیرین تیمار شدند و توان زیستی سلول ها با روش mtt ارزیابی شد. همچنین خواص ضدجهشی و ضدسرطانی آب میوه لیمو شیرین بر حسب روش استاندارد سنجش جهش برگشتی (آزمون ایمز) مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام آزمون ایمز، از سوش سالمونلا تیفی موریوم ta100 استفاده شد که جهشی در اپران هیستیدین خود دارد و جهت رشد نیازمند به منبع هیستیدین خارجی می باشد. سوش مذکور در مقابل مواد سرطان زا (آزید سدیم) ایجاد کلنی برگشتی می کند.

  یافته ها: در روشmtt ، سلول های سرطانی آستروسیتومای انسان مرگ سلولی معنی داری را نسبت به گروه های کنترل نشان دادند (p<0.01). در آزمون ایمز، آب میوه از موتاسیون برگشتی جلوگیری نمود و درصد بازدارندگی در سنجش ضدجهشی لیمو شیرین نیمه رسیده 71.7% و لیمو شیرین رسیده 34.4% و این میزان در سنجش ضدسرطان زایی در لیمو شیرین نیمه رسیده 83.3% و لیمو شیرین رسیده 50% بود.

  نتیجه گیری: در این بررسی برای اولین بار خواص ضدجهشی و ضدسرطانی آب میوه لیمو شیرین مشخص گردید و این اثر در لیمو شیرین نیمه رسیده بیشتر از اثر لیمو شیرین رسیده بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها