اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • توزیع فوق هندسی همشار تعمیم یافته معکوس گاوسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 883
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تابع جدید تعمیم یافته گسترده گاوسی معکوس شامل یک تابع فوق هندسی همشار تعریف شده است. فرم بسته تابع توزیع تعمیم یافته گسترده گاوسی معکوس و مربوط به تابع تولید لحظه ای در شرایط –g تابع meijer ارائه می شود. برخی از توابع آماری دیگر که همراه هستند با توزیع پیشنهادی نیز مشتق شده است. بسیاری از توزیع ها می تواند به عنوان مورد محدودکننده از تابع چگالی پیشنهادی به دست آیند. این توزیع از مدل بندی یک مجموعه داده های واقعی استفاده کرده است. توزیع جدید یک مناسبت بهتر از توزیع های مرتبط اندازه گیری شده با استفاده از فون میزس اندرسون دارلینگ را فراهم می آمار کرامر کند. پیشنهاد می شود به عنوان مثال، برنامه های کاربردی در علوم فیزیکی و بیولوژیکی پیدا کرده که به محققان مشغول به کار در توابع خاص و همچنین تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان، مدل بقاء و تئوری پراش، مفید واقع شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم