• مطالعه عددی تغییرات فشار در پرتابه های مثلثی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/01/01
  • تعداد بازدید: 539
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سازه های پرتاب کننده جریان در انتهای سرریز سدها به منظور مستهلک نمودن انرژی مازاد جریان به کار می روند. در این مقاله، تغییرات فشار به طور عددی با استفاده از نرم افزار فلوئنت در پرتابه های نوع مثلثی مطالعه و با نتایج آزمایشگاهی موجود استینر و همکاران مقایسه می گردد. عوامل مختلف نظیر نوع معادله آشفتگی، پارامترهای آشفتگی در مرزها و زبری پرتابه نیز بررسی می شود. نتایج حاصله نشان می دهد، پارامتر زبری در کالیبراسیون مدل بسیار موثر است. در توزیع فشار روی پرتابه، هنگامی که نسبت عدد فرود به شیب پرتابه،λ ، بزرگتر از 42 می شود و همچنین در ناحیه قبل از شروع پرتابه، هنگامی که نسبت عمق جریان به ارتفاع پرتابهξ ، کمتر از 2.5 و یا بزرگتر از 6.8 می شود، رابطه پیشنهادی استینر و همکاران، دقت کافی ندارد. بدین منظور، روابط تکمیلی جدیدی برای افزایش دقت در محاسبه توزیع فشار روی پرتابه های مثلثی، پیشنهاد می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها