• بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی با استفاده از اجزاء محدود بسط یافته در نرم افزار آباکوس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/01/01
  • تعداد بازدید: 628
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این پژوهش به بررسی عددی رفتار برشی تیرهای بتنی دارای ترک اولیه تحت بارگذاری ثقلی می پردازد. برای مدل سازی از روش اجزاء محدود بسط یافته با رویکرد ترک مجزا استفاده شد. به این منظور نرم افزار آباکوس مورد استفاده قرار گرفت. رفتار ترک ها مبتنی بر مدل ترک چسبنده شبیه سازی شد. برای بررسی اثر مشخصات ترک اولیه بر رفتار تیرهای بتنی حاوی ترک، یک مطالعه پارامتریک بر روی تیرهای شبیه سازی شده تحت بارگذاری سه نقطه ای با ابعاد و جایگذاری های مختلف ترک اولیه انجام شد. به منظور اعتبار سنجی روش مورد استفاده، از نتایج آزمایش های موجود استفاده شد. بر اساس یافته های این پژوهش، رویکرد اجزاء محدود بسط یافته نرم افزار آباکوس برای حالاتی از بارگذاری که صرفا یک ترک پیشرونده وجود دارد معتبر است. در این حالت، پدیده اثر اندازه ناشی از گسترش ترک در سازه های بتنی به خوبی شبیه سازی می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها