• بررسی رفتار گروه شمع با تغییر فاصله مرکز به مرکز آنها تحت بار جانبی و قائم در خاک لایه ای

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/01/01
  • تعداد بازدید: 521
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  وقتی که لایه های فوقانی خاک ضعیف باشند، به طوری که نتوان از شالوده سطحی برای توزیع بار استفاده کرد، شالوده های شمعی برای انتقال بار به لایه های تحتانی محکمتر و یا سنگ بستر مورد استفاده قرار می گیرند. کاربرد اصلی پی های عمیق در تحمل بارهای قائم می باشد. لیکن هر سازه ای به طور اجتناب ناپذیر تحت اثر بارهای افقی می باشد. این بار افقی می تواند ناشی از باد، فشار زمین، نیروی زلزله، نیروی امواج دریا و یا پهلو گرفتن کشتی در اسکله های دریایی باشد. در این مقاله، گروه شمع 3x3 به قطر 100 cm با فاصله 3 و 4 برابر قطر از هم و طول 15 متر با استفاده از نرم افزار plaxis 3d foundation مدل سازی شده و رفتار شمع ها تحت اثر بار جانبی و قائم به طور همزمان در خاک لایه ای بررسی گردیده است. به کمک نتایج بدست آمده، مکانیسم رفتار گروه شمع تحت بار جانبی و قائم بدست آمده و می توان جابجایی افقی، جابجایی قائم در طول و نوک انتهایی، نیروی محوری شمع ها و لنگر خمشی برای هر کدام از شمع ها را محاسبه کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم