• مشخصات فیزیکی و رفتار مکانیکی خاک های گچی متورم شونده

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/01/01
  • تعداد بازدید: 1062
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  وجود خاک های متورم شونده در سراسر دنیا باعث تحمیل خسارات جبران ناپذیری به ساختمان ها شده است. خاکهای ناحیه جنوب غربی مشهد نیز از جمله خاک های تورمزا هستند که از دیرباز مشکلاتی مانند ترک در نمای ساختمان، شکم دادن دیوارها و خرابی کف سازی ها را ایجاد کرده اند. خاک این منطقه عموما گچی و ریزدانه بوده و در برخی نقاط با مصالح درشت دانه همراه می باشد. پژوهش حاضر کوششی برای تعیین مشخصات و بررسی خواص تورمی خاکهای گچی این منطقه است. به این منظور تعداد 11 نمونه با درصد گچ های متفاوت انتخاب شدند. پس از تعیین خصوصیات ژئوتکنیکی شامل مقدار گچ، حدود آتربرگ، وزن مخصوص طبیعی، وزن مخصوص خشک و چگالی، اثر میزان گچ موجود در نمونه بر تورم آزاد بررسی گردید. با توجه به اثر رطوبت و وزن مخصوص بر تورم، تمامی نمونه ها با وزن مخصوص یکسان و با رطوبت طبیعی ساخته شدند. نتایج این تحقیق بیانگر تاثیر بالای میزان گچ بر مقدار تورم آزاد میباشد، به گونه ای که با افزایش درصد گچ مقدار تورم نیز افزایش می یابد. در بررسی مدل واحد در نظر گرفته شده برای تورم بر اساس زمان مشخص گردید قسمت اعظم تورم در ساعات اولیه اشباع رخ می دهد که با کنترل آن میتوان خسارات وارده را کاهش داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها