• خود درمانی در بیماران بستری در بخش قلب و عروق بیمارستان بوعلی سینا قزوین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 553
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه: خود درمانی، مصرف خودسرانه داروهای گیاهی و صناعی بدون تشخیص و نسخه پزشک است که به مصرف زیاد دارو و بروز عوارض جانبی منجر می شود.

  هدف: مطالعه به منظور شناسایی وضعیت خود درمانی در بیماران بستری شده در بخش قلب و عروق انجام شد.

  مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در سال 1380 در بخش قلب بیمارستان بوعلی سینا قزوین با پر کردن پرسش نامه از 60 بیمار قلبی انجام شد و داده ها به صورت آمارهای توصیفی و تحلیلی ارائه شد.

  یافته ها: تمام بیماران قلبی مورد بررسی در منزل دارو نگه داری می کردند %26.7 افراد قبل از بستری در بخش قلب به طور خودسرانه از داروهای کاهنده فشارخون و ضد آنژین، %86.7 از داروهای سنتی گیاهی (به ویژه گل گاوزبان) استفاده کرده بودند.

  نتیجه گیری: با توجه به هزینه زیاد تولید دارو و عوارض نامطلوب مصرف خود سرانه داروهای گیاهی و صناعی، باید در جهت بالا بردن آگاهی های مردم تلاش نمود .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها