• بررسی فراوانی و علل آسیب های مغزی ناشی از تروما در بیمارستان های کاشان طی سال های 84-1383

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 435
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سابقه و هدف: ضربه به سر از مهمترین عوامل مرگ و میر در سوانح می باشد. مطالعه حاضر به منظور بررسی بروز سوانح منجر به وارد شدن ضربه به سر در بیماران بستری در بیمارستان و توصیف شدت و نتیجه آن انجام شده است.

  مواد و روش ها: با مطالعه توصیفی اطلاعات لازم از کلیه بیماران مبتلا به ترومای ناحیه سر بستری شده در بیمارستان های شهرستان کاشان طی دوره زمانی دوساله (84-1383) جمع آوری گردید. شدت ضربه به سر اولیه براساس معیار (gcs) glasgow coma scale اندازه گیری شد. سن، جنس، شدت ضربه به سر بیماران در بدو ورود به بیمارستان، نوع آسیب وارده، عامل خارجی ایجاد کننده ضایعه و موارد فوت بیماران ثبت شد.

  نتایج: در طی 24 ماه 4290 بیمار وارد مطالعه شدند. میانگین سن بیماران 27.8±19.4 سال، نسبت مرد به زن 3 به 1 و شایع ترین گروه سنی 29-20 سال (27.7 درصد) بود. میزان بروز ضربه به سر در سال، معادل 429 به صد هزار نفر جمعیت بود. سوانح ترافیکی (69.7 درصد)، سقوط (21.3 درصد) و تهاجم (5 درصد) مهمترین عوامل ایجاد کننده ضربه به سر بودند. در سوانح ترافیکی، موتور سیکلت (64.5 درصد) شایع ترین عامل ایجاد کننده ضربه به سر بود. 92.7 درصد مصدومین ضربه به سر از نوع خفیف، 2.5 درصد ضربه به سر از نوع متوسط و 4.8 درصد ضربه به سر از نوع شدید داشتند. 148 نفر (3.4 درصد) از کل مصدومین در بیمارستان فوت نمودند.

  نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که بروز ضربه به سر در جامعه کاشان نسبت به جوامع دیگر بالاتر و میانگین سنی مصدومان پایین تر است، همچنین سوانح ترافیکی مهمترین عامل ضربه به سر است. این نتایج می تواند جهت توسعه برنامه های پیشگیری کننده از سوانح در کاشان به کار رود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها