• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 561
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   سابقه و هدف: با توجه به شیوع و عوارض بروسلوز و تناقض هایی که در کارآیی روش های تشخیصی این بیماری در دسترس می باشد، این مطالعه به منظور تعیین توان آزمون elisa (igg, igm) در تشخیص بروسلوز در مراجعین به درمانگاه های تخصصی عفونی کاشان در سال 1383 صورت گرفت.

  مواد و روش ها: این مطالعه با طراحی ارزش تشخیصی بر روی 31 بیمار مشکوک به بروسلوز انجام شد. آزمون الیزا و آزمون استاندارد آگلوتیناسیون با گرفتن 5 سی سی خون وریدی جهت جستجوی آنتی بادی های ویژگی قبل و سه ماه بعد از درمان انجام شد. نتایج به صورت جداول توزیع فراوانی و محاسبه ی ارزش تشخیصی گزارش گردید.

  نتایج: حساسیت آزمون الیزا 100 elisa (igg, igm) درصد و ویژگی این دو آزمون به ترتیب 63.3 درصد و 72.7 درصد بود. همچنین ارزش پیشگویی کننده ی مثبت هر دو آزمون 100 درصد و ارزش پیشگویی کننده ی منفی آنها به ترتیب 83.3 درصد و 86.9 درصد بود.

  نتیجه گیری: آزمون الیزا حساسیت بسیار بالایی داشته و ویژگی آن هم پایین نیست و از الیزا می توان به عنوان آزمون تشخیصی حساس استفاده نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها