• تاثیر استفاده از درصدهای مختلف نانواکسید آهن بر ریز ساختار خمیر سیمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 509
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  استفاده از فناوری نانو در بتن اگرچه عمری چندان دراز ندارد اما بواسطه اثرات مثبت و نیز چشمگیر آن در بهبود راندمان و کیفیت بتن در سال های اخیر رشدی بسیار چشمگیر را شاهد بوده است. با توجه به ابعاد مناسب نانو مواد، و با عنایت به این که در بیشتر مواد نانو خاصیت پوزولانی نیز وجود دارد، با استفاده از درصدهای مناسب نانو مواد در بتن می تواند به بهبود خواص مکانیکی و دوام بتن منجر شود که به منظور بررسی این امر در تحقیق پیش رو نمونه هایی با درصدهای 5 و 10 درصد جایگزینی وزنی نانو اکسید آهن با سیمان طرح شاهد ساخته شده است. در سنین7  و 28 روز تحت آزمایش های مقاومت مکانیکی، عکسبرداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی و نیز پراش اشعه ایکس قرار گرفته و نتایج آنها با هم مقایسه شده اند. که نتایج حاصله بیان گر این مطلب است که اگرچه افزودن نانو اکسید آهن در درصدهای پائین باعث بهبود خواص فیزیکی و ریز ساختار بتن می گردند اما در درصدهای بیشتر از 5 %می تواند با کاهش فضای موجود برای رشد کریستال های کلسیم هیدروکسید منجر به عاملی جهت کاهش در مقاومت فشاری گردد. همچنین نتایج آزمایش پراش اشعه ایکس نشان دهنده تاثیر استفاده از نانو اکسید آهن بر میزان شدت فاز کلسیم هیدروکسید در سنین 7 و 28 روز می باشد. به طوری که با افزایش درصد جایگزینی نانو مواد از میزان شدت این فاز تا حدودی کاسته شده است همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونیکی روبشی نشان می دهد که استفاده از نانو اکسیدآهن منجر به تغییر بافت نمونه ها گردیده و در مجموع بافت نمونه ها را چگال تر و متراکم تر نموده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها