اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی آب و هوای 50 هزار سال گذشته ایران (لس های نکا) براساس روش نوین محیط مغناطیسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1514
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   محیط مغناطیسی، علمی نسبتاً جدید است، که اساساً با رشته های مطالعاتی مختلفی در ارتباط می باشد و در واقع علم مطالعه بر روی خاصیت مغناطیسی ذرات است، که به عنوان آثاری از آب و هوا، حمل و نقل رسوبات، آلودگی و دیگر تاثیرات محیطی بر روی کانی های مغناطیسی گزارش می شود. به دست آوردن داده های محیط مغناطیسی، خواص مغناطیسی کانی ها را به عنوان شاخصه های تغییرات محیطی برای بررسی مطالبی چون آب و هوای دیرینه، آلودگی هوا و... مورد استفاده قرار می دهند. برای انجام این مطالعه، نهشته های لس / خاک دیرینه در برش کلت (نکا) واقع در شمال شرقی ایران مورد قرار گرفتند تعداد 117 نمونه به فواصل 10 سانتی متر (5 سانتیمتر) از واحدهای لسی (واحدهای خاک دیرینه) برداشت شد و پس از آماده سازی نمونه ها، مقدار پسماند مغناطیس طبیعی و قابلیت پذیرفتاری مغناطیسی آنها اندازه گیری شد و نتایج آنها در برابر ستون برش نهشته های کُلِت (نکا) رسم شد. منحنی تغییرات قابلیت پذیرفتاری مغناطیسی، گویای افزایش آن در برابر واحدهای خاک دیرینه و کاهش آن در برابر واحدهای لس است که خود نشانگر تغییرات با دما و رطوبت است. آزمایشات ما هم چنین گویای ارتباط واژگون قابلیت پذیرفتاری مغناطیسی با غلظت کربنات موجود در نهشته های برش کلت (نکا) می باشد. افزایش هر 1 درصد کربنات در نمونه، موجب کاهش 25/0 درصد بیشینه قابلیت پذیرفتاری مغناطیسی می شود. داده های مغناطیسی ما بیان گر این است که آرشیو طبیعی نهشته های لس / خاک دیرینه برش کلت (نکا) در 50 هزار  سال گذشته در بردارنده کمینه دو دوره یخچالی (سرد و خشک) و دو دره بین یخچالی (گرم و مرطوب) بوده و از حدود 20 هزار سال پیش تا به حال، منطقه مورد مطالعه، تجربه دوره سرما و خشکی را که باعث نهشته شدن واحد لسی باشد را، نداشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها