• تاثیر مشخصات مکانیکی خاک و ژئوگرید بر ظرفیت باربری پی نواری واقع بر خاک ماسه رس دار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 864
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   ژئوگریدها آن دسته از محصولاتی هستند که از مواد پلیمری ساخته شده و همراه با خاک، به صورت یک جزء داخلی پروژه به عنوان تقویت کننده استفاده می گردد. نتیجه کلی، بهبود ظرفیت باربری خاک با جلوگیری از گسیختگی برشی و کاهش نشست است. در مطالعه پیش رو تاثیر تغییرات سختی محوری مسلح کننده و مشخصات مکانیکی خاک ماسه ای رس دار بر ظرفیت باربری تحت بارگذاری و همچنین تحلیل عددی دو بعدی پی نواری واقع بر خاک ماسه ای رس دار مسلح و غیرمسلح توسط نرم افزار plaxis2d-v8.2 و مدل رفتاری موهرکلمب انجام می شود. تحلیل های عددی نشان دهنده این است که افزایش سختی مسلح کننده باعث افزایش ظرفیت باربری خاک مسلح شده و افزایش پارامترهای خاک مانند مدول برشی و مدول بالک، تاثیر مثبتی بر افزایش ظرفیت باربری خاک مسلح و غیرمسلح می گذارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها