• ارزیابی حرکت آب و تولید شیرابه در مدفن زباله با استفاده از کد کامپیوتری help

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1305
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در کنار مسائل گوناگون شهری، مخاطرات زیست محیطی ناشی از سوء مدیریت پسماندها همواره یکی از مشکلات عدیده کشور بوده است. یکی از مشکلات مراکز دفن زباله، مشکل آلودگی آب های زیرزمینی در اثر نفوذ شیرابه زباله است. در سال های اخیر آلودگی آبهای زیرزمینی باعث انجام تلاش هایی برای برآورد حجم شیرابه تولیدی در مدفن زباله، کنترل و تصفیه شیرابه و همچنین تعیین لایه بندی مناسب برای مدفن شده است. در این مقاله با استفاده از کد کامپیوتری help تاثیرات پارامترهای مختلف، از جمله پارامترهای هیدرولوژیک، بر روی میزان خروجی شیرابه از یک مدفن، بررسی شده است. با مقایسه پارامترهای بارش، دما، رطوبت اولیه، جنس خاک، ضخامت لایه، میزان تابش، ضریب هدایت هیدرولیکی، شیب سطح زمین، مساحت مدفن و قطر ذرات، به این نتیجه می توان رسید که چهار پارامتر بارش، رطوبت اولیه، ضریب هدایت هیدرولیکی و قطر ذرات، دارای بیشترین تاثیر در میزان شیرابه خروجی از مدفن می باشند و میزان خروجی شیرابه رابطه مستقیمی با رطوبت اولیه لایه های مدفن دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها