• شبیه سازی عددی رفتار جریان چگال در کانال محدود سینوسی با در نظر گرفتن مدلهای مختلف آشفتگی با استفاده از نرم افزار fluent

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 881
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  جریانهای چگال (غلیظ و یا دانسیته) جریانهایی هستند که به علت ورود یک سیال عموما سنگین تر به درون یک سیال سبکتر ایجاد می شوند. اختلاف دانسیته باعث بوجود آمدن جریان چگال می گردد، که این تفاوت دانسیته می تواند به علت وجود ذرات معلق ریزدانه، املاح محلول، دما باشد. در این تحقیق سعی شده است که با استفاده از نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتی به خصوصیات جریان چگال در مسیرهای منحنی شکل پرداخته شود. مقطعی از کانال محدود دارای انحنای سینوسی می باشد که طی 24 حالت مختلف با تغییر غلظت، شیب بستر، عدد فرود شبیه سازی شده است. از 6 نوع مختلف مدل آشفتگی و 4 نوع مش بندی مختلف جهت رسیدن به مش و مدل آشفتگی بهینه استفاده شده و در نهایت به بررسی و مقایسه پروفیلهای کانتور سرعت، غلظت، چگالی و ... پرداخته می شود. نتایج نشان داد که بهترین مدل آشفتگی، مدل ε-k از نوع rng می باشد. در ارتفاع نزدیک با بستر، هر چه غلظتها افزایش یابد، چگالی جریان چگال افزایش می یابد و سرعت جریان چگال کاهش می یابد و نیز هر چه شیب بستر کم باشد ضخامت جریان چگال افزایش می یابد و سرعت ماکزیمم آن کاهش می یابد و با افزایش عدد فرود جریان چگال، سرعت و چگالی جریان چگال در نزدیکی با بستر افزایش می یابد و در نهایت نتایج نشان داد که بهترین مدل انتخابی، مدل شماره 1 می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها