• اثر زمان کیورینگ و دفعات کاربرد باندینگ تک مرحله ای بر استحکام باند برشی کامپوزیت به عاج

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/11
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/11
  • تعداد بازدید: 513
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: تغییر در زمان و دفعات کاربرد باندینگ می تواند در باند کامپوزیت ها تأثیر بگذارد. هدف از این مطالعه اثر زمان و دفعات کاربرد باندینگ تک مرحله ای (با کیورینگ هر لایه) بر استحکام باند کامپوزیت به عاج می باشد.

  روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی سطح عاج باکالی 72 دندان خلفی سالم خارج شده از دهان به مدت پنج ثانیه با اسید فسفریک 37% اچ شده، به مدت 15 ثانیه شستشو و به مدت 2-3 ثانیه خشک شدند سپس دندان ها به شش گروه تقسیم گردیدند.

  گروه 1: یک لایه باندینگ و عدم کیورینگ،

  گروه 2: یک لایه باندینگ و کیورینگ ده ثانیه،

  گروه 3: یک لایه باندینگ و کیورینگ بیست ثانیه،

  گروه 4: دو لایه باندینگ و عدم کیورینگ،

  گروه 5: دو لایه باندینگ و کیورینگ هر لایه به مدت ده ثانیه،

  گروه 6: دو لایه باندینگ و کیورینگ هر لایه به مدت بیست ثانیه.

  پس از کیورینگ کامپوزیت به مدت چهل ثانیه، نمونه ها ترموسایکل شده و استحکام باند برشی آنها توسط دستگاه اینسترون اندازه گیری و داده ها توسط آزمون های آماری tukey's hsd, two-way anova تحلیل شدند.

  یافته ها: متوسط استحکام باند برشی به مگاپاسکال در گروه 1: 15.57، گروه 2: 16.22، گروه 3: 16.68، گروه 4: 17.39، گروه 5: 18.18، گروه 6، 20.02 بود. (p<0.001) و نیز در بیست ثانیه به طور معناداری بیش از سایر زمان ها بود. (p<0.05)

  نتیجه گیری: پلی مریزاسیون بیشتر و افزایش ضخامت ادهزیو stae تا دو لایه با کیورینگ هر لایه، سبب بهبود استحکام باند می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها