• برآورد پتانسیل روانگرائی خاک منطقه اسکله شهید رجائی و بررسی بهسازی آن با ستونهای سنگی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 757
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در این مقاله به برآورد پتانسیل روانگرائی خاک منطقه ی اسکله شهید رجائی پرداخته می شود و بهسازی آن با استفاده از ستونهای سنگی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور ابتدا با استفاده از داده های استاندارد روانگرائی به صحت سنجی نرم افزار لیکیت پرداخته شده است. سپس با تکیه بر نتایج آزمایشات نفوذ استاندارد (spt) انجام شده در اسکله شهید رجائی و با بکارگیری نرم افزار ذکر شده، پتانسیل روانگرائی منطقه ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد که اگر در منطقه مورد مطالعه (بندر خلیج فارس) زلزله ای با شتاب g25/0 و بزرگی 4/6 ریشتر رخ دهد احتمال وقوع پدیده روانگرائی پایین و اگر زلزله ای با شتاب g37/0 و بزرگی 75/6 ریشتر رخ دهد وقوع پدیده روانگرائی حتمی است. در راستای رفع این مسئله پیشنهاد اجرای ستونهای سنگی داده شده است و در ادامه با مدل سازی ستونهای سنگی بصورتهای مختلف در نرم افزار لیکیت، بهسازی خاک منطقه در مقابل روانگرائی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که نتایج حاصله نشان می دهد در آرایش مربعی ستنونهای سنگی ضریب اطمینان در مقابل روانگرائی 230 درصد و آرایش مثلثی ستونها 380 درصد، افزایش می یابد. این امر عملکرد مناسب ستونهای سنگی را در راستای رفع مشکل روانگرائی منطقه اثبات می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم