• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/12/03
  • تعداد بازدید: 635
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف نهایی آموزش کارکنان کارایی و اثربخشی بیشتر و بهتر است، بنابراین بررسی و آگاهی از نتایج و بازده آموزش کارکنان، لازمه فرآیند آموزش است و با این کار حلقه آموزش تکمیل می شود. هدف از این مقاله بررسی روش های ارزیابی اثربخشی آموزش است. در این مقاله ابتدا به تعیین و تبیین ارزیابی اثربخشی و مفاهیم آن پرداخته است سپس با طرح تمامی الگوها، رویکردها و مدل های ارزیابی اثربخشی آموزش، چهار الگوی پرکاربرد را در این زمینه (الگوی سیپ، کرک پاتریک، بازگشت سرمایه و الگوی انتقالی هالتون) بررسی می کند. نتایج حاصل از این پژوهش اینگونه بوده است که برتری هر مدل بسته به شرایط خاص مورد استفاده مشخص می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها