• بررسی عناصر ریسک غیر سیستماتیک بر کاهش ریسک سرمایه گذاران مطالعه موردی: بازار بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/12/03
  • تعداد بازدید: 917
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این پژوهش بنا به لزوم پیش بینی خطرات و ریسک های موجود در امر سرمایه گذاری و با هدف مطالعه ی برخی عوامل تاثیرگذار در این فرآیند صورت گرفته است. از این میان به بررسی ریسک های غیر سیستماتیک و زیر شاخه هایی همچون بررسی میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت، سیاست ها و خط مشی های مدیریت، وضعیت مالی و حساب های شرکت و همچنین میزان وابستگی تولید شرکت به عوامل حیاتی و خارجی در مسیر تخمین ریسک و کاهش آن برای سرمایه گذاران می پردازد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی می باشد جامعه آماری پژوهش، سرمایه گذاران عادی در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که بر طبق جدول مورگان 384 نمونه نیاز داشتیم و لذا 390 پرسشنامه توزیع گردید و با به کارگیری و تحلیل آزمون رگرسیون از میان چهار متغیر مورد مطالعه مذکور، تنها سیاست ها و خط مشی های مدیریت مورد تایید قرار نگرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم