• طراحی سیستم جمع آوری هزینه های کیفیت در شرکت لوکوموتیوسازی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/12/03
  • تعداد بازدید: 345
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  گسترش بازارهای رقابتی، صنایع مختلف را ملزم به توجه بیش از پیش به بهبود کیفیت تولیدات خود می نماید که از الزامات آن وجود یک سیستم اطلاعاتی است تا هزینه های مرتبط با کیفیت محصول را برآورد نماید. نظر به تفاوت موجود بین ساختار و جریانکاری سازمان های مختلف، روش واحدی جهت جمع آوری هزینه های کیفیت وجود ندارد. لذا این تحقیق در نظر دارد به طراحی سیستم جمع آوری هزینه های کیفیت در چارچوب واحد کیفیت شرکت مهندسی و ساخت لوکوموتیو مپنا بپردازد. به طوری که ابتدا چارچوب مورد مطالعه به روش دلفی طراحی و سپس به شناسایی و طبقه بندی هزینه های کیفیت در 4 گروه هزینه های پیشگیری، هزینه های ارزیابی، هزینه های شکست داخلی و هزینه های شکست خارجی اقدام شد؛ و بعد با مراجعه به مدارک واحد حسابداری هزینه های هر یک از فعالیت ها و همچنین کل هزینه های کیفیت برآورد و سرانجام جهت کنترل وضعیت گزارشات، از روش های تجزیه و تحلیل پارتو و استخوان ماهی، به تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله اقدام گردید. آنچه به عنوان نتیجه و هدف اجرایی این سیستم حاصل می شود، شناسایی فعالیت های کیفی سازمان است و در نهایت این سیستم برای مدیران امکان اخذ تصمیمات دقیق تر در جهت بهبود سیستم های کیفیت سازمان را فراهم می آورد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها