• رابطه میان نوع حسابس و قابلیت مقایسه اقلام سود و زیانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/09/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/09/05
  • تعداد بازدید: 680
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف این پژوهش بررسی رابطه میان نوع حسابرس و قابلیت مقایسه اقلام سود و زیانی است یکی از اقلام مهم تر در ارزیابی عملکرد شرکت، اقلام سود و زیان منعکس در صورت سود و زیان است؛ در صورتی که این اقلام با اطلاعات مشابه سایر واحدهای تجاری و یا با اطلاعات همان واحد تجاری در دوره یا دوره های قبل، قابل مقایسه نباشند، درک استفاده کنندگان از عملکرد مالی واحدهای تجاری مختلف گمراه کننده خواهد بود و تصمیمات استفاده کنندگان به گونه ای منطقی اتخاذ نخواهد شد با وجود این که قابلیت مقایسه، همواره در چارچوب استانداردهای حسابداری محقق می گردد اما قابلیت انعطاف پذیری ذاتی برخی از استانداردهای حسابدار موجب شده تا قضاوت ها و تفسیرهای اشخاص درگیر در اجرای استانداردهای حسابداری سبب کاهش قابلیت مقایسه صورت های مالی گردد از این رو حسابرس به عنوان یک عامل اقتصادی می تواند نقش مهمی بر ارتقای قابلیت مقایسه صورت های مالی ایفا نماید هنگامی که حسابرسان با کیفیت انتخاب می شوند، مدیران توانایی کمتری برای دستکاری سود دارند و سود از کیفیت بالاتر برخوردار است، زیرا استانداردها حسابدار توسط مدیران بر مبنایی منسجم تر و صحیح تر به کار گرفته می شوند و امکان سوء استفاده از انعطاف پذیر روش ها و اصول پذیرفته شده حسابدار از مدیران سلب می گردد و قابلیت مقایسه افزایش می یابد مؤسسات حسابرسی در ایران به دو نوعِ سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی تفکیک می شوند حسابرسانِ سازمان حسابرسی به دلیل دارا بودن تجربه بیشتر، تخصص در صنعت، استقلال بیشتر، توانایی بیشتر را در کشف تحریفات بااهمیت دارند و حسابرسی با کیفیت تر را نسبت به مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی انجام می دهند بنابراین نوع مؤسسه حسابرسی با کیفیت کار آن مرتبط است و کیفیت حسابرسی انجام شده توسط مؤسسات نیز می تواند ویژگی کیفی قابلیت مقایسه را تحت تأثیر قرار دهد، از این رو باید یکنواختی بیشتر در ساختار اقلام سود و زیانی و اقلام تعمد شرکت ها حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی (نماینده حسابرس بزرگ) نسبت به شرکت ها حسابرسی شده توسط یک مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی (نماینده حسابرس کوچک) وجود داشته باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها