• بررسی رابطه بین اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش با سرعت گردش سهام، بازدهی بازار و اندازه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/08/01
  • تعداد بازدید: 697
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش با سرعت گردش سهام، بازدهی بازار و اندازه معاملات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش در ادامه کار آمیهود و مندلسون (1986) و با مدلی مشابه با مدل پژوهشگران مذکور به انجام رسیده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 109 شرکت در دوره زمانی 1389 تا 1393 می باشد. برای بررسی فرضیات از رگرسیون و ضریب همبستگی و جهت تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار eviews7 استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که وجود رابطه ای مثبت و معنی دار بین اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش با سرعت گردش سهام، بازدهی بازار و همچنین اندازه معاملات می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها