• ارزیابی اقلیم گردشگری ایستگاه های سینوپتیک منتخب شمال استان خوزستان بر اساس شاخص بیوکلیمایی دمای مؤثر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/08/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/08/30
  • تعداد بازدید: 499
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اقلیم یکی از مهم ترین عوامل توسعه گردشگری محسوب می شود. با توجه به تاثیر زیادی که گردشگری در رشد اقتصادی، اجتماعی و توسعه پایدار کشورها دارد، ارزیابی اقلیم مناطق مستعد گردشگری ضروری و اجتناب ناپذیر است. این تحقیق با هدف بررسی اقلیم گردشگری مناطق شمال تا شمال شرقی استان خوزستان انجام شده است. به این منظور 6 ایستگاه سینوپتیک اندیمشک، دزفول، شوشتر، مسجد سلیمان، ایذه و دهدز انتخاب شده و با استفاده از پارامترهای میانگین ماهانه متوسط دما و میانگین ماهانه رطوبت نسبی، شاخص دمای موثر، طی دوره آماری مشترک 21 ساله (2012-1992) محاسبه گردید. نتایج نشان داد بهترین زمان برای جذب گردشگران به این مناطق، ماه های فروردین، اردیبهشت، مهر، آبان و اسفند هستند. طی ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور، منطقه با فشار بیوکلیمایی ناشی از گرما مواجه بوده و فقط ایستگاه های دهدز و ایذه از شرایط مناسب گردشگری برخوردارند. در ماه های آذر، دی و  بهمن  به دلیل سرمای هوا، منطقه از آسایش بیوکلیمایی برخوردار نیست ولی در دهدز به دلیل وجود دامنه های برفگیر کوهستانی، امکان توسعه گردشگری زمستانی فراهم است. با توجه به اثر مهم دما و رطوبت نسبی در اقلیم خوزستان، نتایج حاصل از شاخص دمای موثر با شرایط اقلیمی موجود مطابقت داشته و می تواند برای برنامه ریزی های گردشگری سودمند باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها