• نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی روستای اسکر)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/08/01
  • تعداد بازدید: 1244
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت جهان امروز معرفی شده است طبیعت گردی که زیرمجموعه ای از گردشگری به شمار می رود نیز به عنوان یک صنعت پویای جهانی از رشد بسیار سریع برخوردار است. هدف توسعه پایدار روستایی گسترش امکانات و بهبود شرایط زندگی نسل کنونی و نسل های آتی اقشار آسیب پذیر روستایی است و با توجه به ویژگی بارز گردشگری روستایی به مثابه یکی از مردمی ترین اشکال گردشگری می توان انتظار داشت که این صنعت از یکسو به رشد اقتصادی و تنوع فعالیت های روستایی و از سویی دیگر با جذب مازاد نیروی انسانی به ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای ساکنان روستاها کمک می کند بدین ترتیب فرصتی برای توسعه همه جانبه قلمداد می شود پس بنابراین اکوتوریسم روستایی با ظرفیت هایی که دارد می تواند به عنوان راهکاری اساسی در توسعه پایدار روستایی مطرح شود. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به بیان اهمیت و نقش گردشگری طبیعی (اکوتوریسم) در توسعه روستایی، بویژه به صورت موردی روستای اسکر، پرداخته شده است که چگونه از یک سو توسعه گردشگری می تواند با فراهم کردن زمینه های اشتغال به توسعه روستایی منجر شود و از طرف دیگر با بیان اهمیت توسعه پایدار به ارائه راهکارهایی برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی می پردازد. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها