• فراتحلیل نقش صنایع کوچک روستایی در توسعه پایدار روستایی و موانع رشد آن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/08/01
  • تعداد بازدید: 538
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  گروهی از محققان توسعه روستایی، معتقدند که صنعتی شدن و طرح ریزی مطلوب صنایع در مناطق روستایی به عنوان آخرین راه حل مشکل فقر مناطق روستایی، و بیکاری و عاملی تسکین دهنه برای مناطق محروم روستایی محسوب می شود. بنابراین برای دستیابی به توسعه روستایی با توجه به عدم توازن بخش کشاورزی نسبت به تامین اشتغال کامل و بهینه نیروی انسانی، محدودیت زمین، و ... توجه به صنایع کوچک و ترقی و رونق دادن آن در نواحی روستایی امری ضروری است. از این رو پژوهش حاضر که از نوع مطالعات کتابخانه ای می باشد و با روشی فراتحلیلانه به بررسی اهمیت استقرار صنایع کوچک در مناطق روستایی، آثار و پیامدهای این کارگاه ها در مناطق روستایی و عوامل عدم توفیق این صنعت در کشور پرداخته است. نتایج نشان داد که به طور کلی می توان اثرات صنعتی شدن روستایی را در پنج عامل: ایجاد اشتغال پویا و افزایش درآمد، کاهش مهاجرت های روستایی، کاهش نابرابری های منطقه ای، افزایش رفاه روستایی و گسترش صادرات روستایی؛ و موانع ایجاد بنگاه های کوچک و متوسط در روستا در سه دسته: ساختاری، زمینه ای و محتوایی طبقه بندی کرد. راه کار مناسب برای رشد صنعتی شدن روستاها، اتخاذ سیاست های مناسب با منطقه و مدیریت صحیح منابع انسانی و حمایت از نوآوری می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها