• ارزیابی اقلیم گردشگری شهر خوی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/08/01
  • تعداد بازدید: 894
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  عواملی مانند آب و هوا، فرهنگ و طبیعت بیش از هر جاذبه دیگری مورد علاقه گردشگران قرار دارد. در این میان بدون تردید، نقش عامل آب و هوا در موفقیت و توسعه گردشگری یک مکان از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری حاکم بر شهر خوی انجام شد. جهت شناخت شرایط اقلیمی حاکم بر شهر خوی از متغیرهای جوی موثر بر آسایش اقلیمی انسان استفاده شد. مهم ترین متغیرهای موجود در این زمینه عبارتند از دمای هوا، رطوبت نسبی، سرعت باد و ابرناکی. این متغیرها به صورت روزانه از سال 1959 تا سال 2011 از سازمان هواشناسی کشور تهیه گردید. برای شناخت شرایط اقلیمی حاکم بر شهر خوی، از شاخص های قابل محاسبه در مدل ریمن (شاخص دمای موثر استاندارد، شاخص دمای فیزیولوژیک و شاخص میانگین رای پیش بینی شده) استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که بر اساس شاخص های دمای معادل فیزیولوژیک و میانگین رای پیش بینی شده، اقلیم غالب در خوی، شرایط خیلی سرد است. اما بر اساس شاخص دمای موثر استاندارد، وضعیت خیلی خنک، غالب ترین شرایط اقلیمی حاکم بر شهر خوی است. برآورد میزان آسایش اقلیمی شاخص های مورد مطالعه در خوی نیز نشان داد که به طور متوسط حدود 50 روز از سال آسایش اقلیمی وجود دارد. این مقدار آسایش اقلیمی اغلب در ماه های خرداد، مهر و اردیبهشت توزیع شده است. همچنین بر اساس هر سه شاخص شرایط فوق العاده گرم در خوی در طول سال رخ نمی دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها