• کارکردهای کشاورزی شهری در شهرسازی پایدار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/06/12
  • تعداد بازدید: 830
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اهمیت پرداختن به کشاورزی شهری معلول توسعه شهرنشینی سریع بویژه در کشورهای در حال توسعه است. توجه به موضع پایداری شهرها نیز ناشی از اقتضائات و الزامات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز بهبود استانداردهای زندگی فردی و جمعی می باشد. این مقاله در پی تبیین کارکردهایی است که کشاورزی شهری در شهرسازی پایدار می تواند ایفا کند. چنانچه پایدار شهری بطور عملیات از نظر؛ حمل و نقل، انرژی، ضایعات، کیفیت آب، کیفیت هوا، کیفیت خاک، کیفیت غذا و امنیت غذایی، کنترل حوادث غیرمترقبه و رفتار شهروندی تعریف شود. بی شک کشاورزی شهری کارکردهای آشکار و پنهان در آن خواهد داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها