اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • نقش انواع مختلف لوله ها و شدت های متفاوت میدان مغناطیسی در کاهش ترسیب در لوله های آبیاری تحت فشار در تصفیه مغناطیسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1345
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  بمنظور بررسی نقش انواع مختلف لوله ها و شدتهای متفاوت میدان مغناطیسی و تاثیر توام آنها درکاهش ترسیب در لوله های آبیاری تحت فشار در تصفیه مغناطیسی، دستگاه تصفیه آب مغناطیسی در آزمایشگاه کیفیت آب ساخته شد. با انجام آزمایشات با3تکرار و تحلیل نتایج با نرم-افزارsas  مشاهده شد که میدان مغناطیسی، تغییر در شدت میدان مغناطیسی، انواع مختلف لوله ها و تاثیر توام آنها بر کاهش گرفتگی قطره چکانها و منافذ اثر معنیداری در سطح 99درصد دارد. با اعمال میدان مغناطیسی گرفتگی قطره چکانها و هزینه های هنگفت تعویض قطره چکانها و استفاده از مواد شیمیایی مثل اسیدهای خطرناک و گران برای بشرو آلودگی محیط زیست، که در اثر فاضلابها و پسابها ایجاد می شود کاهش میابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها