• ارایه راهکارهای مدیریتی و آموزشی جهت بازیافت کاغذ 15 اداره شهر بندرعباس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/05/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/05/08
  • تعداد بازدید: 493
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  آموزش همواره به عنوان یکی از مهمترین راه های افزایش آگاهی در مشارکت های مردمی در شهرها بوده است. زیربنای هم فرهنگی از تفکر آن شکل می گیرد و نیاز به آن، ولو نیازی غلط هم که باشد می تواند باعث بقا و جای گرفتن آن در عرصه فرهنگ یک جامعه باشد، پس مسلماً کار را باید از تغییر و تحول در افکار آغاز کرد. با ارائه آموزش و اشاعه فرهنگ پسماند در تمام سطوح جامعه به ویژه مراکز آموزشی همچون مدارس و دانشگاه ها و فرهنگ سازی پسماند با هدف تغییر باورهای غلط متداول در خانواده و جامعه به این نتیجه می رسیم که با تحول باورهای بشری می توان تفکر را در زمینه باله و کنترل آن تغییر داد یکی از منابع مهم تولید پسماندهای کاغذی ادارات و سازمان های دولتی می باشند که داشتن اطلاعات از میزان آن دارای اهمیت ویژه ای برای شرکت های جمع آوری و بازیافت کاغذ قرار می دهد که تاکنون در شهر بندرعباس بررسی در این زمینه صورت نگرفته است. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی میزان تولید پسماند کاغذی در 15 اداره شهر بندرعباس می باشد. ادارات موردنظر به صورت تصادفی انتخاب و آموزش های لازم به مسئولین و کارکنان خدماتی جهت جمع آوری کاغذهای باطله تولیدی داده شد کاغذهای باطله تولیدی واحدهای انتخابی در پایان وقت اداری (یک روز در میان)، هفته ای 3 بار، با هماهنگی ادارات جمع آوری گردید و میزان پتانسیل بازیافت کاغذ طی 4 ماه مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه تعداد کارکنان 15 دستگاه اجرایی مورد مطالعه 1783 نفر می باشد و تولید متوسط روزانه 15 دستگاه اجرایی 16.683 کیلوگرم می باشد تولید متوسط هر نفر روزانه به طور متوسط 0.019 کیلوگرم می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها