• توسعه پایدار در معماری بازارهای سنتی (مطالعه موردی: بازار سنتی کرمانشاه)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/05/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/05/08
  • تعداد بازدید: 653
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  معماری پایدار یک روش در طراحی است، و به تقلیل مصرف منابع تجدیدناپذیر و بهینه سازی مصرف منابع تجدیدپذیر می پردازد. بطور کلی معماری پایدار را می توان معماری دانست که نسبت به ویژگی ها و شرایط محیطی و مکانی پاسخگو است و از قابلیت های بستر خود در راستای ایجاد شرایط مطلوب استفاده بهینه می نماید. به عبارت دیگر معماری منحصر به فردی است که ضمن توجه به نیازهای زیبایی شناختی با ظرفیت های طبیعی و اکولوژیک بستر خود نیز منطبق است. معماری پوشیده ی بازار سنتی کرمانشاه، نتیجه ی تداوم تجربه های ارزشمندی است که انطباق با محیط و همچنین انطباق با عملکردهای گوناگون بازار به جود آمده اند. این مقال بر آن است تا بازار سنتی کرمانشاه را بر اساس معیارهای مختلف معماری بیان کند. این مقاله بر آن است تا اصول معماری پایدار و نیز اصول معماری بازار سنتی کرمانشاه را بررسی نموده و با شرح پیشینه بازار و قدمت و ... همچنین با مقایسه اصول با معماری بازار عوامل پایداری بنای بازار سنتی کرمانشاه را بازگو نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها