• دنیتریفیکاسیون بیولوژیکی آب آشامیدنی در یک بیوراکتور غشایی انوکسیک-اکسیک توسط لجن فعال معلق

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/09/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/09/20
  • تعداد بازدید: 636
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تخلیه کنترل نشده فاضلاب های صنعتی و استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی در کشاورزی سبب افزایش آلودگی نیترات در آبهای سطحی و زیرزمینی می شوند. هدف اصلی این تحقیق بررسی عملکرد یک بیوراکتور غشایی دو مرحله ای انوکسیک -اکسیک با غشای غوطه ور جهت حذف بیولوژیکی نیترات،cod  و نیتریت تولیدی از آب آشامیدنی بود. بعلاوه تاثیر تغییرات ph و غلظت اکسیژن محلول روی عملکرد سیستم بررسی شد. شرایط عملیاتی برای بیوراکتور انوکسیک و اکسیک، زمان ماند هیدرولیکی ثابت 17 و 36 ساعت به ترتیب و غلظت نیترات و نسبت کربن به نیتروژن ورودی 2, 150 mg no3.l بود. نتایج داده های آزمایش ها نشان داد که در تمام مدت عملیات، مقادیر (n-no3)/50+(n-no2)/3 در خروجی بیوراکتور انوکسیک کمتر از استاندارد شماره 1053 سازمان ملی استاندارد ایران ([(n-no3)/50+(n-no2)/3]≤1) بود. استفاده از استیک اسید به عنوان تنها منبع کربن، نیاز به تنظیم ph خارجی را به حداقل رساند و همچنین درصد حذف نیترات در ph های بالاتر از 7 بیشتر از 7ph˂ بود. cod باقی مانده در خروجی بیوراکتور انوکسیک، در بیوراکتور اکسیک حذف شد. cod خروجی از بیوراکتور غشایی دو مرحله ای انوکسیک اکسیک همواره کمتر از mg/l 15 و متوسط درصد حذف آن 92.8±0.1 بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها