اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تأکید بر نقش مخاطب به عنوان فاعل شناسا در معماری و شهرسازی مکتب اصفهان (مطالعه موردی: معماری اصفهان عصر صفوی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/10/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/10/01
  • تعداد بازدید: 912
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مکتب اصفهان که در عصر صفوی و با گردآمدن شمار زیادی از هنرمندان و فلاسفه برجسته در پایتخت صفوی شکل گرفت، زمینه ساز پیدایش یکی از شاخص ترین دوره های معماری در ایران گشته است. اصفهانِ عصرصفوی، یکی از نمونه-های بارز در نمایش ارتباط تنگاتنگ میانِ معماری و مکاتبِ فلسفی است. دراین دوره، تحت تأثیر اندیشه های حاکم برمکتب اصفهان، نقش مخاطب در ادراک فضا اهمیت عمده ای یافته و در معماری و شهرسازی این مکتب، علاوه بر توجه به اهمیت نقش مخاطب، فرآیند شرکت دادن او در جریانِ ادراک فضا و درگیر کردن حرکت او با کانسپت معماری و فضای شهری نیز  قابل مشاهده است که این امر به طرق مختلف محقق گشته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی جایگاه مخاطب در فرآیند طراحی معماری و شهرسازی مکتب اصفهان می پردازد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها