• شبیه سازی عددی رفتار جریان چگال در کانال شیب دار با در نظر گرفتن مدلهای مختلف آشفتگی با استفاده از نرم افزار fluent

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1010
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   رخداد جریانهای غلیظ (چگال) در مخازن و دریاچه ها امری معمولی محسوب می گردد که شناخت خصوصیات اینگونه از جریانها جهت مهندسین بسیار مطلوب می باشد. فلذا هدف از این تحقیق، شبیه سازی عددی رفتار و خصوصیات جریان غلیظ با استفاده از نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتی فلوئنت می باشد. بنابراین جهت مدلسازی عددی جریانهای چگال با نرم افزار فلوئنت، ابتدا با استفاده از چندین نوع مش بندی مختلف به یافتن شبکه ای با ابعاد بهینه اقدام کرده، سپس کارایی مدلهای آشفتگی مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا اثر پارامترهای مختلف بر خصوصیات جریان چگال به شکل جداول، نمودارها و اشکال مختلف مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد. نتایج نشان داد که شبکه بندی به ابعاد 48×1200 به همراه مدل آشفتگی k-ε از نوع rngبهترین و بهینه ترین مدل جهت شبیه سازی عددی رفتار جریان چگال می باشد همچنین نرم افزار فلوئنت دارای خطای محاسباتی تقریبا یکسانی جهت برآورد دو پارامتر مهم سرعت و غلظت متوسط- عمقی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها