• بررسی تجربی عملکرد های پیل سوختی میکروبی و مدل سازی آن برای توصیف بازدارندگی غلظت سوبسترا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/08/01
  • تعداد بازدید: 578
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این مطالعه یک پیل سوختی میکروبی در ابعاد آزمایشگاهی با سوبستراهای مختلف برای سنجش تاثیر بازدارندگی غلطت سوبسترا مورد استفاده قرارگرفت. مدلسازی ریاضی به عنوان معادله ای که بین پارامترهای موثر بر عملکرد پیل سوختی میکروبی رابطه برقرار می کند یکی از موضوعات مورد تحقیق بوده است. در این مقاله با در نظر گرفتن معادله nernst-monod  مدلی ارائه گردید که در آن به جای معادله سینتیک رشد monod معادلات سینتیک رشد دیگر همچون معادله andrews, aiba جایگزین می شود. نتایج تجربی با مدل های به دست آمده تطبیق گردید و با توجه به نمودارهای رسم شده برای پنج سوبسترای مختلف مشخص شد که در غلظت های بالا میزان توان تولیدی با افزایش غلطت کاهش می یابد که به اثرات بازدارندگی سبوسترا نسبت داده شد. نتایج نشان داد که این اثرات برای سوبستراهای مختلف، متفاوت می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها