• مقایسه تولید جریان الکتریکی از پیل سوختی میکروبی (mfcs) و الکترولیز سلولی میکروبی (mecs) با استفاده ازدو نوع پسماند مختلف در شهرستان تالش

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/08/01
  • تعداد بازدید: 632
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سیستم های بیوالکتروشیمیایی مانند پیل های سوختی میکروبی(mfcs)  دستگاه هایی می باشند که از قابلیت میکروب های برون زایی الکتریکی برای تنفس از طریق انتقال الکترون ها به خارج از سلول بهره می گیرند شرایط موجود در پیل های سوختی میکروبی (mfcs)، متفاوت از شرایط موجود در پیل های الکترولیز سلولی (mecs) است که این امر به دلیل داخل شدن اکسیژن از طریق کاتد و آزادسازی گاز h2 به داخل محلول است. هنگامی که راکتورها از  mfcها به mec ها تغییر یافتند، بر اساس کتابخانه های کلون ژنی 16s rrna، اجتماعات آند در راکتورهایی که با اسیداستیک تغذیه شده بودند از نظر غنا و تنوع گونه ای کاهش یافتند و از نظر تعداد گونه، گونه های ژئوباکترسولفورودونس (geobacter sulfurreduvens) افزایش یافتند. با منبع پیچیده ای از مواد ارگانیک (پسماند سیب زمینی)، زمانی که mfc ها  به mfc ها تبدیل گردیدند، نسبت گونه های ژئوباکتر ثابت باقی ماند. یک mfc تغذیه شده با پسماند کود فرآورده های لبنی، جریان اندکی تولید نمود و دارای جمعیت های میکروبی متنوع تری بود. اما در یک mec جریان الکتریکی تولید ننمود. این نتایج نشان دهنده تغییراتی در گونه های ژئوباکتر در واکنش به محیط mec است و اینکه تنوع بالای گونه ای باکتری، با جریان الکتریسیته  ارتباطی ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها