• مدل سازی حذف آلاینده ها از آب های آلوده بر اساس ظرفیت جذب نانو کریستال tio2

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/09/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/09/24
  • تعداد بازدید: 450
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این مقاله از خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات تیتانیم به صورت محلول سوسپانسیون در حضور نور uv بر یک نمونه آب آلوده به گونه باکتری e.coli در پژوهشگاه صنعت نفت بررسی گردیده و اثرات پارامترهای مختلف، چون غلظت نانوذرات، میزان شدت تابش نور و تاثیر هوادهی، مورد مطالعات تجربی قرار گرفته است. که در این تحقیق از نانوذرات دی اکسیدتیتانیم مدل 25p دگوساو باکتری اشریشیاکلی با سویه (8739 atcc) و لامپ uv با طول موج (nm420-300) استفاده شده و آزمایشات تجربی در 0.25 تا g/lit1 از غلظت نانوذرات در حضور هوا و بدون حضور هوا بررسی گردیده است. نتایج بدست آمده، تاثیر مثبت افزایش غلظت نانوذرات و افزایش میزان سطح و حضور هوا را بر واکنش های فتوکاتالیستی نشان می دهد. و مطالعاتی در راستای بررسی مدل های سینتیکی مختلف، شامل مدل سینتیکی chick-watson غیرخطی و مدل سینتیکی chick-watson خطی، نیز در این مقاله انجام پذیرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها