• توسعه دو مدل ریاضی برای پیش بینی ضریب انتشار گاز در مایع هیدروکربنی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/12/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/12/05
  • تعداد بازدید: 479
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پیش بینی دقیق ضریب انتشار (diffusion coefficient) فاز گاز در فاز مایع هیدروکربنی در زمینه های مختلفی از جمله مهندسی نفت و مهندسی شیمی بسیار حائز اهمیت است. معادلات تجربی و مدل های ریاضی، دو روش متداول برای محاسبه ضریب انتشار گاز در مایع است. استفاده از معادلات تجربی در فشار بالا به علت فقدان دیتا های آزمایشگاهی قابل قبول و پیوسته با محدودیت روبرو می شود. بنابراین مدل های ریاضی برای پیش بینی ضریب انتشار مخصوصا در فشار بالا جواب بهتری نسبت به معادلات تجربی می دهند. هدف از این مطالعه توسعه دو مدل ریاضی برای پیش بینی ضریب انتشار گاز در مایع در دو شرط مرزمحدود (finite boundary condition) و مرز نیمه نامحدود semiinfinite boundary condition)) می باشد. سپس مدل ریاضی را برای مرز محدود بوسیله ی دیتا های آزمایشگاهی بدست آمده توسط دکتر جامی الاحمدی و همکاران وی در سال 2006 راستی آزمایی می شود. در نهایت ضریب انشار متان- دودکان (methane-crude oil) و متان-نفت خام (methane-dodecane) با استفاده از این معادله ریاضی بدست می آید. مزیت این مدل نسبت به مدل های قبلی در سادگی فرایند بدست آوردن نتایج و نیز دقت نتایج آن است. دیگر معادله ریاضی توسعه داده شده جهت پیش بینی زمان رسیدن گاز به ته ظرف انتشار است. نتایج نشان می دهد، فاز گاز در فشار بالا سریعتر در نفت انتشار می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها