• پیشنهاد استفاده از شاخص سرفاصله زمانی به عنوان معیار اعمال جرایم رانندگی در جاده های برون شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1068
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در جاده های برون شهری کشورمان همواره از سرعت مجاز به عنوان ملاکی برای تشخیص وضعیت رانندگی خطرناک استفاده می شود. درحالیکه سرعت مجاز بیشتر به ارتباط راننده با طرح  هندسی راه بستگی داشته و بسیاری از تصادفات در سرعت های کمتر از سرعت مجاز رخ می دهند. واضح است که تصادفات در سرعت های پایین به تعامل نامناسب رانندگان با یکدیگر بستگی دارد. از این رو سرعت مجاز توانایی تشخیص تعامل نامناسب و باریسک بالا بین رانندگان را ندارد. در این تحقیق سرفاصله زمانی به عنوان شاخص مکم سرعت مجاز برای تعیین رفتار خطرناک رانندگان پیشنهاد می شود. از آنجا که بیشتر رفتارهای خطرناک در جاده های برون شهری با تغییر خط یا تعقیب خودروی جلویی همراه است. برای تعیین وضعیت های دارای رفتار خطرناک از شاخص های ایمنی جایگزین در شرایط تعقیب خودرو استفاده کرده ایم. با تحلیل داده های مربوط به سرفاصله ی زمانی محور بزرگراهی اراک به سلفچگان و استفاده از شاخص های ایمنی به عنوان ملاک تشخیص رانندگی خطرناک، دیده می شود که سرفاصله زمانی توانایی قابل قبولی در تشخیص رفتارخطرناک رانندگان دارد. براین اساس توصیه می شود و در جاده های برون شهری علاوه بر سرعت مجاز از سرفاصله زمانی به عنوان یک شاخص مکم برای تشخیص رانندگی خطرناک و اعمال جرایم استفاده شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها