• تاثیر تزریق امتزاجی گازها ی مختلف، بر ترکیب در صد و چگالی سیال مخزن نفتی دارخوین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/12/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/12/05
  • تعداد بازدید: 450
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  میدان نفتی دارخوین در شمال غربی اهواز قرار گرفته است. بررسی هایی بر روی خاصیت مهمی از سیال به نام چگالی صورت گرفت .چگالی مقدار ماده ای است که واحد حجم را اشغال می کند و برای توصیف تنها نیاز به مقدار دارد. چگالی نسبی یک سیال به صورت نسبت چگالی آن ماده به سیال مبنا در دما و فشار معین است. چگالی یکی از خاصیت های مهم سیالات درون مخزن به شمار می رود و از آنجایی که این خاصیت در مقدار تولید سیالی مهم همچون نفت بسیار تاثیر دارد ،به بررسی این ویژگی پرداخته شده است. درون مخزن با افزایش چگالی، شاهد کاهش تولید نفت به صورت قابل توجهی خواهیم شد ولی با تزریق گاز های نیتروژن، دی اکسید کربن، متان و اتان و هیدروژن سولفید و پروپان و ایزو بوتان و نرمال بوتان و ایزو پنتان و نرمال پنتان و هگزان و هپتان پلاس به میزان 20% به یک حلقه چاه میدان نفتی دارخوین دریافتیم که گازهای متان، اتان و دی اکسید کربن به صورت فاحشی باعث کاهش چگالی و به دنبال آن تولید بیشتر نفت می شود و هم چنین با توجه به نمودار حاصله می توان نتیجه گرفت که گازهای متان، اتان و دی اکسید کربن بیشترین تاثیر را بر روی چگالی سیال نفتی میدان دارخوین دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم