• مقایسه روش های خنک کاری برای دست یابی به کیفیت سطح مطلوب و بهبود عمر ابزار در عملیات روتراشی به کمک روش تاگوچی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/11/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/11/05
  • تعداد بازدید: 763
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ماشین های ابزار با خصوصیاتی از قبیل  نیروهای برش بالا و همچنین دما ی زیاد همراه هستند و از طرف دیگر ماشین کاری فولادها به طور ذاتی باعث دمای بالا در ناحیه براده برداری می گردند که این عوامل تا حدود زیادی بر کیفیت تولید تاثیر می گذارندکه نه تنها موجب کاهش طول عمر ابزار می شود بلکه کیفیت محصول نهایی را نیز کاهش داده و هزینه تولیدات را افزایش می دهد. در این تحقیق، عملیات روتراشی با روش های مختلف خنک کاری، شامل روش خشک، نیمه خشک و امولسیون طراحی گردید و آزمایشات بر اساس آرایه متعامد l9 روش تاگوچی طراحی شد تا عملکرد سیال را در سرعت های مختلف تراش کاری 355، 500 و 710 متر بر دقیقه، نرخ تغذیه 0.08، 0.24 و 0.32 میلیمتر در دقیقه و عمق تراش 0.5، 1.0 و 1.5 متر مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهد. نتایج حاصل حاکی از آن است که میزان مشارکت پارامترهای ماشین کاری برای محیط های ماشین کاری خشک، نیمه خشک و امولسیون به گونه ای است که سرعت پیشروی دارای بیشترین تاثیر و به دنبال آن عمق برش قرار دارد، سرعت برشی دارای کمترین تاثیر و میزان خطا هم در همه موارد کمتر از 4.34 در صد می باشد. کیفیت سطح بهینه حاصل شده برای حالت خشک، نیمه خشک و امولسیون بر اساس روش تاگوچی با توجه به رابطه های ارائه شده به ترتیب برابر با 1.41،  1.04 و  0.52 میکرومتر حاصل شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها