• بررسی تأثیر مشخصات هندسی و هیدرولیکی در سدهای خاکی همگن توسط seep/w

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/10/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/10/01
  • تعداد بازدید: 776
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  نشت آب در سدهای خاکی و نحوه کنترل آن، یکی از مهم ترین و مؤثرترین مسائلی است که در طراحی و بهره برداری از سدها مورد توجه ویژۀ متخصصین قرار می گیرد. دانش و آگاهی از قوانین بنیادی نشت به متخصصین اجازه می دهد تا از به وجود آمدن مشکلات جدی در کنترل نشت جلوگیری کرده و بهترین نوع سیستم کنترل نشت را اتخاذ نمایند. آگاهی از تأثیر پارامترهای زیادی که در نشت آب دخالت دارند می تواند در رفع سریع تر مشکلات طراحی کمک شایانی بنماید. در این تحقیق با مدل سازی یک سد خاکی همگن با زهکش افقی با مشخصات فرضی بر روی بستر غیرقابل نفوذ توسط نرم افزارseep/w، با تغییر پارامترهای طول زهکش افقی و ارتفاع آب و شیب بالادست و پایین دست دبی نشت محاسبه شده و روابط رگرسیونی ارائه شد. نتایج نشان داد با افزایش هر کدام از پارامترهای هندسی (طول زهکش افقی، شیب بالادست و شیب پایین دست) و پارامتر هیدرولیکی شامل ارتفاع آب بالادست، دبی نشت افزایش می یابد. این در حالی است که تأثیر تغییرات ارتفاع آب بالادست نسبت به تغییرات طول زهکش افقی بر روی پارامتر نشت بیشتر است. همچنین تأثیر تغییرات شیب پایین دست نسبت به شیب بالادست بر روی پارامتر نشت بیشتر است. با توجه به آنالیزهای انجام شده توسط نرم افزار با افزایش ضخامت زهکش افقی خط نشت به سمت پایین کشیده شده و خطر برخورد این خط با شیب پایین دست از بین می رود و نیز نتیجه شد که نرم افزار seep/w می تواند سد خاکی همگن با زهکش افقی را مدل سازی نموده و خط نشت را محاسبه کند در حالی که روش های تحلیلی موجود قادر به انجام این کار نیستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها