• پیش بینی میزان کدورت و اکسیژن خواهی شیمیایی در تصفیه خانه پتروشیمی فجر با استفاده از شبکه عصبی پویا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/10/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/10/01
  • تعداد بازدید: 499
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تصفیه خانه های صنعتی و شهری هردو از مجموعه واحدهای متشکل از فرایندهای فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی تشکیل شده اند که این فرایندها به صورت توام شرایطی ایجاد می کنند که رابطه بین متغیرها را نتوان با روابط کلاسیک ریاضی و فیزیکی بیان کرد. لذا ایجاد مدل کارامد داده مبنا جهت توصیف ارتباط بین متغیرها و پارامترهای ورودی و خروجی می تواند ابزاری قوی جهت مدیریت بهتر بهره بردار در زمان های آتی باشد. در این تحقیق به پیش بینی میزان کدورت  و اکسیژن خواهی شیمیایی با استفاده از شبکه عصبی پویا با تاخیر زمانی متمرکز پرداخته شده است. این تحقیق تحت شرایط حذف یا عدم حذف داده های پرت آماری برای واحد زلال ساز تصفیه خانه صنعتی پتروشیمی فجر واقع در بندر امام خمینی و با استفاده از شاخص های عملکرد r^2، mse، mae و همچنین ضریب همبستگی بررسی شده است. داده ها به صورت 8 ساعتی و به مدت 13 ماه و در مقیاس واقعی اندازه گیری شده اند و در نهایت عملکرد آن ها برای تخمین مدل پویا و به صورت روزانه، در حالت حذف یا عدم حذف داده جهت بررسی حساسیت مدل مورد بررسی قرار گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها