• ارزیابی نقش مشارکت مردمی در توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی (نمونه موردی: کوی نه دره مشهد)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/12/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/12/01
  • تعداد بازدید: 537
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در عصر حاضر مسئله اسکان غیر رسمی به عنوان یکی از مهم ترین معضلات کلان شهرها می باشد. با توجه به این موضوع نه تنها شاهد اثر گذاری منفی بر توسعه و سیمای کالبدی شهر هستیم بلکه پیامدهای آن بر دیگر نظام ها از جمله اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تاثیر به سزایی دارد که در شهرهای مهاجر پذیر این مشکلات به شکل وسیع تری خود نمایی می کند. کوی نه دره به عنوان محدوده مورد مطالعه از جمله سکونت گاه های غیر رسمی در شهر مشهد می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی نقش مشارکت مردمی در توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از روش های کتابخانه ای، پرسشنامه و مشاهده داده های مورد نیاز جمع آوری گردیده است و هم چنین جامعه آماری خانوارهای ساکن در محدوده نه دره می باشند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که توانمند سازی سکونتگاه غیر رسمی کوی نه دره با موانع و مشکلات متعددی مواجه است. دستگاههای مسئول اهمیت لازم به امر خدمات رسانی به مردم و رفع نیازهای آنان را نمی دهند در نتیجه اعتماد مردم نسبت به آن ها کم شده و سطح رضایتمندی مردم کاهش می یابد و لذا مردم تمایلی به مشارکت سازمان یافته را نخواهند داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها