• بررسی رفتار ساختمان های با اهمیت زیاد کوتاه مرتب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/12/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/12/01
  • تعداد بازدید: 474
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در سال های اخیر بنا به نیازهای متفاوت، توجه بسیاری از پژوهشگران به بررسی رفتار و آسیب پذیری سازه ها، در حالت عادی یا پس از تجربه زلزله معطوف شده است. مشخصه های دینامیکی یک سازه بیانگر رفتار واقعی آن، دقت بارهای لرزه ای است. مشخصه های دینامیکی سازه های موجود به سهولت و دقت و با صرف هزینه ی پایین، توسط آزمایش های میدانی، قابل برآورد است. از این رو در بررسی ها، ذهن بسیاری از پژوهشگران به سمت مشخصه های دینامیکی سازه ها، از جمله فرکانس های (پریودهای طبیعی). شکل های مودی و درصد میرایی هدایت شده است. در این پژوهش به طور مشخص تلاش می شود تا تغییرات فرکانس (پریود) به بررسی آسیب پذیری ای سازه ها بپردازد و رفتار آنها را تحت بارگذاری جانبی توسط تحلیل غیر خطی به ازای سطوح مختلفی از خسارت بررسی کند. منحنی ظرفیت مربوط به این سازه ها ارائه می شود. که می تواند با منحنی های نیاز آنها، مربوط به هر سطح خسارت (سطح عملکرد(، مقایسه شود. نتیجه این پژوهش می تواند در برآورد ظرفیت باقیمانده و ارزیابی آسیب وارده به ساختمان ها و تغییر ویژگیهای دینامیکی آن ها، و نیز در برآورد نیروی زلزله و بررسی لرزهای سازه ها مورد استفاده قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها