• تاثیر وونرف و پهنه ی امن خانگی در اعتلای پارادیم های آرمانشهر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/12/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/12/01
  • تعداد بازدید: 1235
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه شهرها با توسعه سریع مدرنیزه شدن فقط به عنوان به عنوان فیزیک و کالبد و با محوریت دسترسی سواره شکل جدیدی از شهر را عینیت بخشیده است دیگرشهر تبلور عینی فرهنگ ،هویت و تعلق قلمداد نمی گردد و با شهروندان خود وارد دیالوگ نمی شود و تصویری از زیست جان برای او نمی سازد شهرهای عصر هزاره فاقد روح مکان، اتمسفر و سرزندگی برای اعتلا و حضور هر چه بیشتر شهروندان فراهم نموده است و سکونتگاه تبدیل به فضایی صرفا کالبدی و تک عملکردی شده اند. در این مقاله به راهکارها و چالش هایی با محوریت توجه به شهروندان و سکونتگاه های شهری همچون وونرف و پهنه ی امن خانگی در راستای رسیدن به ارمانشهر پویا می پردازیم و به تحلیل فاکتورهای تاثیر گذار نگرش ونروف بر اساس شاخص های مختلف زیست محیطی، منظر، حضور، تعلق و خاطره مکانی بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و تطبیقی در کالبد شهر می پردازیم. و در پایان به ارائه چهارچوبی در ایجاد الگوهای رفتاری درراستای رسیدن به آرمانشهر پویا می پردازیم .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها