• قوانین مدلسازی در سانتریفیوژ

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1169
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این مقاله مدلسازی و قوانین آن در سانتریفیوژ مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است. در یک سانتریفیوژ مدل خاک تحت شتابی ناشی از نی روی اینرسی که بسیار بزرگتر از شتاب جاذبه زمین می باشد قرار می گیرد. با توجه به اینکه رفتار خاک تابعی از سطح تنش و تاریخچه موجود در آن است، لذا به منظ ور یکسان سازی نتایج آزمایش با آنچه که در محیط واقعی رخ می دهد می بایست قوانین مدلسازی رعایت گردند. موضوع دیگری که باید آن را در نظر داشت آن است که میدان شتاب ثقل زمین در مسائل عملی تقریباً یکنواخت می باشد، در حالیکه در سانتریفیوژ چنین نیست و میدان شتاب در ارتفاع مدل دارای مختصر تغییراتی است. با انتخاب مناسبی از ابعاد برای مدل در مقایسه با شعاع دوران از این خطا می توان صرف نظر نمود. قوانین مدلسازی را با آنالیز ابعادی و یا با استفاده از معادله دیفرانسیل حاکم بر مسأله می توان بدست آوردکه در این تحقیق با استفاد ه از یکی از دو روش مورد اشاره، مقیاس مورد استفاده در مدل در مقایسه با نمونه واقعی برای بعضی از کمیت ها ارائه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها