• بررسی تطبیقی میزان خطای بین معاینه مربیان و کارشناسان بینایی سنجی در اجرای طرح تنبلی چشم استان اردبیل، 1381

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1381/03/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1381/03/10
  • تعداد بازدید: 436
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: سازمان بهزیستی کشور همه ساله طرح پیشگیری از تنبلی چشم را به اجرا می گذارد. در راستای اجرای طرح آمبلیوپی این احتمال وجود داشت که بعضی از مربیان در مراحل اجرایی طرح سنجش بینایی خطاهای جزیی داشته باشند و چون تاکنون در راستای اردبیل مطالعه ای در زمینه بررسی تطبیقی میزان خطای معاینه مربیان با کارشناسان بینایی سنجی صورت نگرفته بود بنابراین مطالعه حاضر در راستای بدست آوردن میزان خطای احتمالی انجام گرفت و هدف از این مطالعه کاهش میزان این اختلاف و برنامه ریزی بهینه برای انجام بهتر طرح آمبلیوپی در سال های بعد و هم چنین رفع کمبودها و نواقص احتمالی اجرای طرح آمبلیوپی بود.

   روش کار: این بررسی در 22 مهدکودک شهرستان اردبیل با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده بر روی 260 کودک انجام گرفت. روش معاینه بدین صورت بود که پس از معاینات اولیه توسط مربیان همان کودکان با یک فاصله زمانی دوباره توسط کارشناسان بینایی سنجی بوسیله رتینوسکوپی و نوک انگشت معاینه شدند و اطلاعات مورد نیاز به صورت پرسشنامه ای در دو نوبت هم برای معاینه مربیان و هم برای معاینه کارشناسان بینایی سنجی، جمع آوری و نتایج با استفاده از آزمون های x2 و آنالیز واریانس در نرم افزاری آماری spss تجزیه و تحلیل گردیدند.

   یافته ها: در این مطالعه 51.2% پسر و 48.8% دختر بودند. 63.5% مهدها خصوصی و بقیه وابسته به آموزش و پرورش بودند. 13.8% کودکان معاینه شده عینکی و 8.1% تحت نظر پزشک بودند. 36.4% مهدها فاصله استاندارد معاینه را رعایت نکرده بودند. 18.8% مربیان از مهارت کامل برخوردار نبودند. 13.2% کودکان آستیگماتیسم، 3.4% انحراف چشم، 3.4% تنبلی چشم و 5.3% کودکان دارای ضعف بینایی بودند. بین مراحل کلی معاینه مربیان با بینایی سنج ها 17.7% اختلاف وجود داشت که این اختلاف ناشی از عواملی بوده است که به آن ها اشاره شده است.

   نتیجه گیری: با توجه به میزان خطای بین معاینه و کارشناسان بینایی سنجی در مطالعه حاضر ضروری است مسئولین اجرایی برای اجرای طرح آمبلیوپی در سال های آینده برنامه ریزی دقیق و کامل تری داشته باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها