• روش جدید و کارآمد برای تولید نوروسفر بیشتر از بطن طرفی مغز موش بالغ

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1381/03/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1381/03/10
  • تعداد بازدید: 452
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: امروزه مشخص شده است که ناحیه تحت بطنی (subventricular zone) svz در سیستم بطنی مغز پستانداران بالغ دارای جمعیتی از سلول های بنیادی عصبی است که نورون ها و سلول های گلیکال را ایجاد می کنند. به دلیل کمبود مارکرهای خاص برای شناسایی این سلول ها روش ایجاد نوروسفر (neurosphere assay) nsa در محیط آزمایشگاهی روشی متداول و انتخابی برای جداسازی، مطالعه و درک بیولوژی سلول های بنیادی عصبی رویانی و بالغ می باشد. روش های مختلفی برای ایجاد نوروسفر از مناطق مختلف سیستم عصبی مرکزی از جمله بطن های طرفی مغز وجود دارد. هدف از این مطالعه ارایه راهکاری جدید و کارآمد برای تولید نوروسفر بیشتر از ناحیه تحت بطنی بطن های طرفی مغز موش بالغ با استفاده از روش nsa می باشد.

  روش کار: ناحیه تحت بطنی نیمه سری بطن های طرفی مغز موش با دو روش متفاوت تشریح و جداسازی شده و بر اساس روش نوروسفر کشت داده شدند. در روش اول (روش ریتز و رینولدز) این ناحیه بصورت یکپارچه شده و پس از ایجاد سوسپانسیون تک سلولی بصورت یکجا کشت داده شد. در روش دوم با روش برش گیری، پس از برداشتن برش های سریالی 400میکرونی مغز، ناحیه تحت بطنی از برش های نیمه سری بطن های طرفی جمع آوری شده و بطور جداگانه با استفاده از روش nsa کشت داده شدند. پس از هفت روز نوروسفرهای اولیه حاصل از دو روش شمارش شده و میانگین آن ها با همدیگر مقایسه گردید.

  یافته ها: میانگین تعداد نوروسفرهای بدست آمده در روش برش گیری بسیار بیشتر از روش اول بود (0.0001p<). توزیع و پراکندگی سلول های نوروسفرساز یا سلول های بنیادی عصبی در طول محور قدامی- خلفی نیمه سری بطن های طرفی یکسان نبوده و بالاترین تراکم این سلول ها در فاصله 0.74 میلی متری سمت سری نقش برگما مشاهده گردید.

  نتیجه گیری: روش دوم یا روش برش گیری بدلیل تولید نوروسفر زیاد از ناحیه تحت بطنی نسبت به روش اول یا روش کشت بجای این ناحیه، روشی کارآمد و مناسب می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها